Точки от игра

без зона в зона

- кон. рек. - кон. рек.

точки от договор

първо БК 40 80 160 40 80 160

следв.БК, мажор 30 60 120 30 60 120

минор 20 40 80 20 40 80

добри

мажор или БК 30 100 200 30 200 400

минор 20 100 200 20 200 400

лоши

1-ва 50 100 200 100 200 400

2-ра и 3-та 50 200 400 100 300 600

4-та и нагоре 50 300 600 100 300 600

Задължение

точки от без зона в зона

оньори - 1 ф. 2 ф. - 1 ф. 2 ф.

Преобразуване - точки към импове

точки имп точки имп точки имп

Награди

Договор без зона в зона

до 2 пики 50 50

2 БК до манш/робер 100 200

манш / робер 300 500

малък шлем 500 750

голям шлем 1000 1500

контриран жуст 50 50